om indie book awards

Internationellt har självpublicerade böcker, även så kallade indie-böcker, tagit över bokmarknaden och för de bästa titlar har det funnits tävlingar i flera år. Även i Sverige blir självpubliceringen allt större och fler författare bestämmer sig för att ge ut sina böcker själva.

 

vad krävs för att lyckas?

För att bli framgångsrik som indieförfattare räcker det i vanliga fall inte med en välskriven bok. Författaren måste även satsa på marknadsföring, distribution, omslagsdesign och boksättning. Som egenutgivare måste allt detta organiseras själv för att boken ska säljas.

 

Vem får delta och vem bedömer?

Alla som har gett ut sin bok på egen hand kan delta. En jury bestående av litteratur- och marknadsföringsexperter kommer att bedöma deltagarnas böcker och välja den bästa självpublicerade boken för året 2014. Vinnaren kommer att utses under Bokmässan i Göteborg.

bedömningskriterier

Att skriva klart ett manuskript är en stor framgång för en författare. Som egentugivare tar dock arbetet inte slut där. Deltagande böcker bedöms utifrån

ett intressant och genomtänkt omslag

funktionaliteten av hela paketet

marknadsförings- och försäljningsaktiviteter

innehållets kvalité

Ihr neues Buch

hur kan jag delta?

För att delta i Indie Book Awards ska du skicka in information om dig som författare och om din bok. Juryn behöver ett fem sidor långt läsprov samt omslagsbilden för att kunna bedöma innehållet och utseendet.

Information om bokprojektet samt dina marknadsförings-
aktiviteter m.m. anger du i deltagningsformuläret. I samband med formuläret laddar du även upp de behövda bokfilerna.

Delta här!

###LOGIN_SHOP###